Vrácení zboží

  • Dle zákona máte jakožto zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. 
  • Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. 
  • Vrácené zboží musí být v původním stavu, tedy nepoužité a nepoškozené.
  • Pokud jste zboží obdrželi již poškozené, máte taktéž právo odstoupit od smlouvy, je však potřeba nás o této skutečnosti neprodleně po převzetí informovat na e-mailovou adresu info@petitebox.cz
  • Formulář k odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol naleznete zde
  • Odstoupení od smlouvy nám prosím zašlete na naši e-mailovou adresu info@petitebox.cz
  • Zboží nám zašlete nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu:

Miroslav Balaš - Petite Box

Společná 2211/2

182 00 Praha 8

  • Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu nese ze zákona zákazník. 
  • Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme veškeré peněžní prostředky, včetně počátečních nákladů na dodání zboží. Vrácení peněžních prostředků proběhne stejným způsobem, jakým jste platili, pokud se nedohodneme na jiném.  S vrácením částky jsme však oprávněni počkat, dokud od Vás vrácené zboží neobdržíme.

 

Zpět do obchodu